VOORWOORDMuziek is voor onze leerlingen meer dan het kunstzinnig plaatsen van klanken.
Muziek is samenwerken.
Muziek is afmaken waar je aan begonnen bent.
Muziek is op je beurt wachten.
Muziek is structuur.
Muziek is tellen.
Muziek is rekenen.
Muziek is taal.
Muziek is universeel.
Muziek is literatuur.
Muziek is zelfexpressie.
Muziek is zelfontplooiing.
Muziek is zelfvertrouwen.
Muziek is beweging.
Muziek is motoriek.
Muziek is techniek.
Muziek is fouten maken.
Muziek is leren.
Muziek is gevoel.
Muziek is spanning.
Muziek is ontspanning.
Muziek is werk.
Muziek is vrije tijd.
Muziek is spelen.
Muziek is welbehagen.
Muziek is luisteren naar elkaar.