Vervolg inleiding >

Tijdens de muziekles staat iedereen in het centrum van de belangstelling. Elke leerling laat zien wat hij kan. Het optreden is niet verplicht. Maar eenmaal toegezegd is de gang naar de schijnwerpers onherroepelijk. Zo leidt de beslissing om op te treden tot een gedenkwaardige overwinning op jezelf.

Ritmespelletjes zijn grappig en goed voor het geheugen (zie hoofdstuk III). Je moet wel op je beurt wachten en meetellen. Ritme is regelmaat en evenwicht. Het gelijkmatig leren bewegen heeft een gunstige uitwerking op leer- en gedragstoornissen. Muziek zorgt voor betere verbindingen tussen de hersenhelften. Muziek maakt slim.

Deze visie wordt ondersteund door de uitkomsten van recent wetenschappelijk onderzoek. Vooral het werk van de Duitse professor Hans Günther Bastian en het team van de Amerikaanse hoogleraren Frances Rauscher, Gordon Shaw en Katherine Ky, bleef in de internationale media niet onopgemerkt.

Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) onderkent het belang van muziekonderwijs-nieuwe-stijl. Begin 2001 kwam vanuit het BOOR-innovatiefonds 25.000 gulden beschikbaar om de Praktijkschool Rotterdam Zuid zich te doen profileren als de muzikale praktijkschool.* Dit bleek een investering te zijn met een grote impact.

Mijn verslag beschrijft het curriculum voor de eerste twee leerjaren van het PRO. Ook bevat deze beschrijving lesvoorbeelden, lesmodules, de opbouw van de lesstructuur, een registratieformulier en het competentiemodel. Een belangrijk deel van dit rapport is gewijd aan de visie van prof. Dr. Hans Bastian en het ‘Mozart-effect’. Tot slot zijn een lijst van aanbevolen websites en enkele recente krantenknipsels opgenomen.

 

Al met al ligt voor u een nieuwe visie op het muziekonderwijs aan moeilijk lerende kinderen.

Hans Zirkzee, Rotterdam 2005.

 

 

 

 

* Oorspronkelijk f 30.000, -. De overnamekosten van de muziekapparatuur bedroegen 15.000 gulden. De rest van het budget is aangewend voor onderhoud, renovatie, reparatie, vervanging en uitbreiding (zie bijlage). Sinds de fusie met scholengemeenschap Nieuw Zuid is tevens een beperkt schoolbudget voor muziek beschikbaar. De muzieklessen vinden plaats in de kelder van Nieuw Zuid aan de Olympiaweg en een muzieklokaal op de locatie Spinozaweg.